Board Of Directors

2020-2021 Board Member List

 

President – Roy Wu

Vice-President – Kalen Liang

Secretary – Eric Wen

Treasurer – Jie Chen

Registrar – Ricky Zhen

 

Board Members

Amanda Lu
Candie Yang
David Wang
Feng Shi
Fiona Yan
Hong Shi
Jacky Zheng
Renee Liu
Rick Hung
Terri Long
Vicki Liu
Yiyan Cai

Honorary Board Member

Bernice Kwong